คำแนะนำ 7 ข้อ ให้ผู้ปกครองดูแลสุขภาพจิตเด็ก ในสถานการณ์โควิด-19

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายคนต่างหันมาดูแลรักษาความสะอาด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง รวมถึงไม่นำตัวเองออกไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงตามนโยบาย #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ สำหรับผู้ใหญ่แบบเรา คงจะเข้าใจในสถานการณ์ขณะนี้ดี แล้วเด็กล่ะ? เราจะมีวิธีดูแลสุขภาพจิตเขาอย่างไรในช่วงการระบาดนี้

21 เมษายน 2563 อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองเพื่อการดูแลสุขภาพจิตเด็ก ในสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้

1.ทำให้เด็กรับรู้ว่า เด็กคือคนสำคัญที่สุดสำหรับพ่อแม่เสมอ

2.มองวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสครอบครัวได้ใช้เวลาดีๆ ร่วมกันทำกิจกรรมที่สนุก ลดเวลาหน้าจอ

3.คิดถึงกิจกรรมร่วมกัน ทำตารางกิจกรรมเหมือนที่โรงเรียน เพื่อฝึกทักษะและระเบียบวินัย

4.สอนเรื่องโควิด-19 เด็กเล็ก เน้นสอนให้สนุก มีจินตนาการ ส่วนเด็กโต เน้นความจริง ใช้เหตุผล ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ตีตราล้อเลียนผู้ป่วยโควิด-19

5.ผู้ใหญ่จัดการความเครียด ผู้ใหญ่ต้องเปิดใจ ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก

6.รับฟังเด็ก เพราะเด็กมีความเครียดและความกังวล หากแสดงออกเป็นคำพูดหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้ใหญ่ต้องรับฟังก่อนแล้วค่อยแนะนำ

7.เลี้ยงเด็กอย่างสร้างสรรค์ ทำดี ชื่นชม ให้รางวัล หากทำไม่ดี ลงโทษอย่างเหมาะสม ไม่ข่มขู่

คำแนะนำ 7 ข้อ ให้ผู้ปกครองดูแลสุขภาพจิตเด็ก ในสถานการณ์โควิด-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *