วิธีที่ไม่ควรทำเพื่อลดน้ำหนัก

1.อดอาหาร: การอดอาหารทำให้น้ำหนักลดลงในช่วงแรกเร็ว เนื่องจากการขาดน้ำ แต่ในความเป็นจริงปริมาณไขมันสะสมในร่างกายไมได้ลดลงด้วยเลย ซึ่งในทางตรงกันข้าม หากกลับมากินอาหารเหมือนเดิม จะทำให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

2.กินยาลดความอ้วน: ยาลดความอ้วน ทำให้ความอยากอาหารลดลง ยาลดความอ้วนบางชนิดมีการผสมสารที่เป็นอันตรายเพื่อกระตุ้นร่างกายให้เพิ่มการใช้พลังงาน ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง และหัวใจขาดเลือด หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ จนถึงเสียชีวิตได้ โดยภาพรวมยาลดอ้วนนั้นมีอันตรายมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยาลดความอ้วนโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์อย่างใกล้ชิด